DANAK akkrediterede mikrobiologiske og kemiske analyser

Vi arbejder hovedsageligt med analyse af fødevarer, men også prøver med relation til foder, akvakulturfoder og foderafprøvninger ligger inden for vores erfaringsområde.

Vi har lang erfaring med fisk/skaldyr og relaterede analyser, resultatanvendelse og rådgivning samt et godt kendskab til den relevante lovgivning.

Det er ofte meget vigtig at vide, hvad resultaterne skal bruges til, når man vælger analyser og analysemetoder. Når vi rådgiver, tænker vi derfor altid længere end bare det at sælge analyserne og lave dem bedst muligt.


Hvad tilbyder vi

  • Et bredt program af mikrobiologiske analyser.
  • Kemiske analyser i relation til fisk, skaldyr og foder.
  • Bakteriologisk rengøringskontrol herunder også prøveudtagning.
  • Rådgivning ved prøveudtagning, egenkontrol, HACCP og anvendelse af analyseresultater.
  • uafhængige vurderinger ved tvister, forsikringssager o.l. i forbindelse med fisk og skaldyr.


Hvad lægger vi vægt på

  • at vi leverer hurtige, pålidelige og anvendelige resultater
  • at vi har en god, hurtig og personlig betjening
  • at vi kender og forstår de enkelte kunders arbejdsbetingelser og specielle ønsker


Hvad kan vi analysere for - analyseprogram

En stor del af analyserne er akkrediteret, men ikke alle analyser. Akkrediterede analyser fremgår af Nordlabs metodeliste (akkreditering nr. 172) i DANAK’s register over akkrediterede og godkendte virksomheder - www.danak.dk

Ved en del mikrobiologiske analyser, men også ved nogle kemiske analyser kan resultatet afhænge af metoden eller små forskelle i udformningen af ”den samme” metode.

Ring, så vi kan diskutere valg af analysemetode!